Zpravodaj č. 9/2013

Po roce Vám opět přinášíme aktuální informace ve Zpravodaji 2013, který obdrží každý člen při placení členského příspěvku na rok 2014.

Zpravodaj 2013

Zpravodaj č. 8/2012

Vydání ze dne 19.11.2012
Rok se sešel s rokem a je tu čas na bilancování.
Ve svém příspěvku Vás nechci zatěžkávat tím, co se nám povedlo, jak jsme hospodařili, kolik jsme ušetřili, jak jsme se ve výboru hádali, ale chci Vás zapojit do společné úvahy...

Zpravodaj 2012

Zpravodaj č. 7/2011

Vydání ze dne 24.7.2011
Letošní zpraovdej se od těch předešlých trochu liší. Je stručnější, ale jsou v něm především užitečné informace, které většinu z vás budou určitě zajímat.

Zpravodaj 2011

Zpravodaj č. 6/2010

Vydání ze dne xx.xx.2010
V sobotu 20.března v dopoledních hodinách proběhla ve společenském středisku Meduza v Mostě výroční členská schůze zástupců místních skupin MO ČRS Most. Účast na schůzi byla 78,5%, což je určitě jedna z mála výborných účastí na schůzích v celém územním svazu.

Zpravodaj 2010

Zpravodaj č. 5/2009

Vydání ze dne xx.xx.2009
pomalu se nám blíží konec letošního roku a tím i konec další rybářské sezóny a Vy opět dostáváte do rukou již páté vydání našeho rybářského pravodaje. Věřím, že všichni pozorně zpravodaj pročítáte a čerpáte tak informace o dění v naší organizaci.

Zpravodaj 2009

Zpravodaj č. 4/2008

Vydání ze dne xx.xx.2008
Uplynul nám zase jeden rok a jsme na konci rybářské sezóny 2008, a tak již můžete každý sám pomalu hodnotit, jaká ta letošní byla. Jsou před námi nejdůležitější výlovy naší hlavní chované ryby – kapra, proběhnou členské schůze místních skupin. Mohli bychom říci, že to byl rok jako každý jiný, ale přece jen se musím zmínit o některých důležitých událostech v naši MO v uplynulém roce.

Zpravodaj 2008

Zpravodaj č. 3/2007

Vydání ze dne xx.xx.2007
Vydáváme nové číslo „ZPRAVODAJE“, ve kterém chceme dále zlepšit informace o činnosti naší MO. Informace zejména o konání členských schůzí MS, odběru úlovkových listů 2007 a výdeji povolenek 2008. Že je „ZPRAVODAJ“ pozvánkou na členskou schůzi MS snad nemusíme připomínat.

Zpravodaj 2007
Český svaz
organizace most
Budovatelů
Most, PSČ 434 01
pondělí: 9:30 - 16:00
středa: 9:30 - 16:00
přestávka: 12:00 - 12:30
Sekretariát:
tel. xxx xxx xxx
most@seznam.cz
Partneři