Severočeský územní svaz - Pstruhové revíry

443 002 Bílina 7

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz Ustecky_kraj
Organizace pověřená hospodařením: MO Most
Délka: 15,0 km
Rozloha: 4,00 ha
popis revíru
Přítok Labe. Revír je tvořen přítoky revíru Bílina 6 z Krušných hor:
1. Černický potok
od soutoku s Jiřetínským potokem až po vyústění z lesa, včetně dřevařského rybníka v Nové Vsi a dvou propadlin po těžbě v lese u Černic.
GPS Z: 50°33'54.195"N, 13°33'25.473"E, K: 50°34'3.194"N, 13°31'3.619"E
2. Jiřetínský potok
od vtoku do nádrže CHEZA k mostu bývalé trati SHD v Horním Jiřetíně a od silničního mostu u restaurace Pod lesem v Horním Jiřetíně po třetí silniční most nad touto obcí.
GPS Z: 50°33'20.942"N, 13°34'57.666"E, K: 50°34'22.509"N, 13°32'54.217"E
3. Loupnice
10 m od vtoku do propadliny Vítěz až po těleso hráze Janovské přehrady.
GPS Z: 50°34'17.8"N, 13°33'30.929"E, K: 50°36'37.902"N, 13°33'30.058"E
4. Bílý potok
celý potok je chovný, včetně přítoků.
Přítoky a ostatní části potoků jsou chovné - lov ryb zakázán!
Lov ryb s použitím kulového plovátka povolen.

Severočeský územní svaz - Mimopstruhové revíry

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu
(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb:

 • kapr obecný - 40 cm

Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.
Tyčové bójky jsou při lovu ryb na mimosptruhových revírech povoleny.

Upozornění: podle čl. 24, bodu 1) písm. d) jednacího řádu ČRS se povolenky k lovu ryb řádným členům vydávají také s podmínkou vrácení povolenky s vyplněným "sumářem úlovků a docházek" za uplynulý rok do 15 dnů po skončení její platnosti MO, která povolenku vydala!

Belly boat je považován za plavidlo, jeho použití k lovu ryb je povoleno jen tam, kde je lov ryb z plavidel povolen v popisu revíru.
Na území chráněných krajinných oblastí, přírodních rezervací a přírodních památek je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace, dále je zakázáno tábořit, rozdělávat ohně a zneškodňovat odpady mimo místa vyhrazená. Tábořit znamená nocovat, připravovat stravu, vykonávat osobní hygienu, stavět stan apod.

V případě ulovení lososa jej velmi šetrně, pokud možno ve vodě, uvolněte z háčku a bez jakékoliv zbytečné manipulace ihned pusťte! Informaci o úlovku a případnou fotodokumentaci zašlete Severočeskému územnímu svazu - může být odměněno vydáním povolenky zdarma.

Doplňky k popisům revírů, které jsou v soupisu uvedeny, jsou nedílnou součástí bližších podmínek výkonu rybářského práva.

441 005 Bílina 6

Uživatel revíru: Severočeský územní svaz Ustecky_kraj
Organizace pověřená hospodařením: MO Most
Délka: 20,0 km
Rozloha: 202,00 Ha
Revíry RMV MO Most:
U Kostela 441 110
Oprám 441 114
Nová voda Chudeřín 441 115
Šedák II. 441 116
Bylany I. 441 005 podrevír 5
Bylany II. 441 005 podrevír 6
popis revíru
GPS Z: 50°30'35.761"N, 13°41'41.317"E, K: 50°32'52.254"N, 13°35'30.845"E Přítok Labe. Od ústí potoka Srpina (Lužice) v Českých Zlatníkách ř. km 45,8 až k zatrubnění u MVE (Povodí Ohře, s. p.) v ř. km 61,7 (GPS Z: 50°30'35.761"N, 13°41'41.317"E, K: 50°31'20.113"N, 13°32'7.923"E). Do revíru patří potok Srpina od soutoku s Bílinou v Českých Zlatníkách až k pramenům. Ostatní přítoky jsou chovné a do revíru nepatří.
č. název a poloha v k.ú. rozloha
0. Bílina (hlavní tok)
1. Bahňák (GPS 50°29'25.589"N, 13°39'49.133"E) v. k. ú. Litvínov 1,5 ha
2. Benedikt (GPS 50°35'33.412"N, 13°37'10.969"E) a 50°29'37.324"N, 13°40'10.145"E Vtelno 3,9 ha
3. Bedřichův světec (GPS 50°27'26.73"N, 13°45'3.039"E) Skršín 2,0 ha
4. zrušeno
5. zrušeno
6. zrušeno
7. Coubalák (GPS 50°35'12.919"N, 13°38'1.954"E) Louka u Litvínova 2,1 ha
8. Černice (GPS 50°33'55.007"N, 13°32'9.223"E) Horní Jiřetín 11,7 ha
9. Nové vody Jiřetín (GPS 50°33'43.535"N, 13°34'21.331"E)
II-Farského (GPS 50°33'24.713"N, 13°34'23.094"E)
III-OM (GPS 50°33'53.636"N, 13°32'54.241"E)
Horní Jiřetín 42,5 ha
9,5 ha
0,6 ha
10. Fortuna (GPS 50°31'42.819"N, 13°33'46.13"E) Most-Komořany 1,6 ha
11. Havraňské rybníky 1, 2, 3, 5 (GPS 50°27'3.129"N, 13°36'2.692"E) Havraň 9,5 ha
12. Kačák (GPS 50°31'47.245"N, 13°34'41.363"E) Most-Komořany 1,6 ha
14. Lužice 2 (GPS 50°29'36.805"N, 13°44'35.094"E) Lužice 2,4 ha
15. Lužice I - přehrada (GPS 50°29'36.285"N, 13°45'45.951"E) Lužice 0,8 ha
16. Lužice II - přehrada (GPS 50°29'23.701"N, 13°46'48.324"E) Lužice 3,0 ha
17. Čepirohy (GPS 50°28'36.955"N, 13°37'20.28"E) Most-Čepirohy 5,6 ha
18. Obecní rybník (GPS 50°27'55.644"N, 13°43'25.429"E) Bečov-Zaječice 7,3 ha
23. zrušeno
24. Patokryje (GPS 50°30'5.938"N, 13°42'20.073"E) Most-Patokryje 1,8 ha
25. zrušeno
26. Pod osadou (GPS 50°36'20.985"N, 13°37'46.196"E) Litvínov 1,1 ha
27. zrušeno
28. Pod lesíkem (GPS 50°34'23.102"N, 13°36'40.091"E) Litvínov-Záluží 2,2 ha
29. Rudý sever (GPS 50°35'23.246"N, 13°34'49.595"E) Litvínov-Hamr 3,2 ha
30. zrušeno
31. zrušeno
32. Šedák I (GPS 50°35'36.78"N, 13°35'8.936"E) Litvínov-Hamr 1,0 ha
33. zrušeno
34. U pily I, II, IV
I. (GPS 50°33'56.094"N, 13°39'17.517"E)
II.(GPS 50°33'54.692"N, 13°39'25.055"E)
IV. (GPS 50°34'2.372"N, 13°40'40.632"E)
Mar. Radčice 15,1 ha
35. Matylda (GPS 50°31'37.766"N, 13°36'36.604"E) Most-Souš 39,7 ha
36. Výsypka Kopisty I., II., III.
I. (GPS 50°32'7.256"N, 13°36'21.17"E)
II.(GPS 50°32'46.721"N, 13°36'12.816"E)
III. (GPS 50°32'40.026"N, 13°35'50.505"E)
Souš 2,2 ha
37. Výsypka Janov I, II, III, IV (GPS 50°33'51.954"N, 13°33'51.759"E) Litvínov-Janov 0,4 ha
38. Vítěz (GPS 50°34'13.776"N, 13°33'30.162"E) Horní Jiřetín 4,1 ha
39. Loupnice (GPS 50°34'44.214"N, 13°33'48.136"E) Litvínov-Janov 1,5 ha
40. Braňany pískovna (GPS 50°32'9.373"N, 13°41'6.119"E) Braňany 16,7 ha
41. Obecní rybník a přilehlé propadliny (GPS 50°34'36.054"N, 13°40'14.521"E) Mar. Radčice 8,6 ha
44. zrušeno

Dodatky:

Při ulovení sumečka amerického nesmí být tato ryba vrácena zpět do vody. Při ulovení sumce velkého dosahujícího lovné míry 70 cm se doporučuje tuto rybu nevracet do revíru.

č. 2 Benedikt - úprava lovu ryb v letní sezoně dle vyznačení na tabulích v místě.

č. 9 Nové vody Jiřetín I - lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem či elektrickým nebo benzinovým motorem dle rozhodnutí vlastníka propadliny.

č. 11 Havraňské rybníky - zákaz lovu ryb u rybníka č. 3 (počítá se od hlavní silnice dozadu) z hráze, která prochází středem rybníka z důvodu obecného zájmu - ochrany hnízdění ptactva.

č. 34 U Pily II - Zákaz lovu ryb z hráze (komunikace) mezi druhou a třetí nádrží, z důvodu vyjmutí třetí nádrže z rybářského revíru (poloha třetí nádrže - zákaz rybolovu - GPS 50°33'54.285"N, 13°40'1.514"E). Lov ryb z plavidel povolen jen s povolením vydávaným MO ČRS Most, zákaz lovu z plavidel v kotvišti, zákaz použití plavidel poháněných větrem jakýmkoli motorem - rozhodnutí vlastníka propadliny.

č. 35 Matylda - zákaz lovu ryb od výpusti (vnitřní hrana) do vzdálenosti 50 m na každou stranu čelně k autodromu, zákaz vstupu na zařízení výpusti. Pro příjezd automobilů k nádrži nesmí být používána obslužná komunikace mimo členy rybářské stráže. Parkování je povoleno pouze na místech vymezených majitelem nádrže, tj. na cestě od zastávky autobusu ZTS Vrbenský po celé trase bývalé silnice až k bývalému železničnímu přejezdu do Souše (souběžně s hlavní silnicí), dále na příjezdové silnici u výpusti a místa k parkování určená majitelem nádrže. Je zakázáno parkovat v místech výsadby zeleně. Vodní nádrž Matylda je rozdělena do tří sektorů označenými bójemi - rybářská, plavební a plavecká (viz. orientačním schématu areálu MATYLDA na informačních cedulí u nádrže). V období od 1. 6. do 31. 8. je rybolov zakázán v částech nádrže plavební a plavecká. V tomto období je lov ryb povolen pouze v rybářském sektoru nádrže nacházející se v nejzápadnější části nádrže (směr Komořany).< br/> Upozornění: V případě znečišťování okolí vody, přístupových cest, zahazování odpadků aj. bude rybářská stráž postupovat maximálně přísně.< br/> Zvláště přísně se bude posuzovat znečištění skleněným odpadem a plechovkami od konzerv apod.< br/> Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na propadlinách revíru jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení o vstupu na poddolovaná území. Detailní informace jsou k dispozici na sekretariátu ČRS MO Most. Přístup na pozemky, cesty a břehy vodních nádrží je na vlastní nebezpečí lovícího.

Upozornění: za znečišťování okolí vody, přístupových cest, zahazování odpadků aj. bude rybářská stráž postupovat maximálně přísně.
Zvláště přísně se bude posuzovat znečištění skleněným odpadem a plechovkami od konzerv apod.
Všichni držitelé platné povolenky k lovu ryb, lovící na propadlinách revíru jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení INSTRUKCE MUS a.s. o vstupu na poddolovaná území, zvláště:

 • Přístup na pozemky, břehy propadlin a přístupové cesty je na vlastní nebezpečí lovícího,
 • zakazuje se vstup do míst, kde probíhají činnosti důlní společnosti,
 • zakazuje se přibližovat se k důlním mechanizmům,
 • vstupovat je možno pouze do míst, kde to není v obecném zájmu zakázáno (vyznačeno tabulemi), totéž platí i pro vjezd vozidly,
 • respektovat výstražné tabulky se zákazem vstupu do ohrožených a nebezpečných míst a nepoškozovat tyto tabulky,
 • zabránit prodlévání nebo přiblížení se do míst, kde hrozí propadnutí, uklouznutí apod.,
 • přísně se zakazuje chůze v kolejišti a přecházení kolejí mimo vyznačené přechody,
 • je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat kryty nebo ohrazení,
 • je zakázáno vstupovat do ochranných pásem elektrického vedení a elektrických provozoven,
 • každý, kdo zpozoruje nebezpečí nebo pád do dutiny je povinen takovéto nebezpečí odstranit nebo mu zabránit a událost ohlásit dispečerovi důlní společnosti.

Plné znění INSTRUKCE MUS a.s. je k dispozici v sekretariátu ČRS SÚS Ústí nad Labem nebo v sekretariátu ČRS MO v Mostě.
Nedodržování uvedených zásad bude posuzováno a postihováno jako hrubé porušení Rybářského řádu.

Český svaz
organizace most
Budovatelů
Most, PSČ 434 01
pondělí: 9:30 - 16:00
středa: 9:30 - 16:00
přestávka: 12:00 - 12:30
Sekretariát:
tel. xxx xxx xxx
most@seznam.cz
Partneři